Sosyal Bilimler Dergisi Koleksiyon ana sayfası İstatistikler

Browse
Yeni eklenen ögeler hakkında e-posta ile bildirim almak için bu koleksiyona üye olunuz. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Gönderi Tarihi in Azalan order): 1 to 20 of 153
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
2019Türkiye’de Dış Ticaretin Teknolojik Yapısının Fasıl Bazlı Yoğunlaşma Analizleri ile Belirlenmesi [Araştırma Makalesi]Ünlü, Fatma; Yıldız, Rıfat
2019Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Programı: Tedarik Zinciri Perspektifiyle Faydaların ve Zorlukların Değerlendirilmesi [Araştırma Makalesi]Sağlam, Bayram Bilge; Ertürk, Egemen; Resul, Tepe
2019Tarihsel Süreçte Almanya’da Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Gelişimi ve Yapısı [Araştırma Makalesi]Yumurtacı, Aynur
2019Muhasebe Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analizi [Araştırma Makalesi]Durgut, Mehmet; Pehlivan, Abdülkadir
2019Risk Tolerans Tutumunun Kültürlerarası Farklılıkları ve Benzerlikleri: Türkiye ve Azerbaycan Arasında Bir Karşılaştırma [Araştırma Makalesi]Arslantürk Çöllü, Duygu; Akgün, Leyla; Altın, Ayaz Yusuf
2019Koçluk Eğitiminde Grow Modelinin Uygulanması [Araştırma Makalesi]Vardarlıer, Pelin; Özsürünç, Recep
2019KOBİ’lerde Kurumsallaşma Düzeyinin Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerine Etkisi: İstanbul’da Faaliyet Yürüten İmalatçı KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma [Araştırma Makalesi]Hacıhasanoğlu, Tansel; Erdoğan, Ali
2019Patent Değerlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Sıralanması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama [Araştırma Makalesi]Yavuz, Nurullah; Baki, Birdoğan
2019Antisemistist Mitlerin İnşasında Nazi Propagandasının Rolü [Araştırma Makalesi]Çakı, Caner
2019Ekonomik Büyüme Sürecinde Ekonomik Özgürlüklerin Rolü: Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Ampirik Kanıtlar [Araştırma Makalesi]Altıner, Ali; Sungur, Oğuzhan
2018Sosyal Kimlik Teorisi Perspektifiyle Kraliçe Arı SendromuBaykal, Elif
2018Etiyopya’daki Mikrofinans Kurumlarının Performansı, Zorlukları ve Beklentileri [Araştırma Makalesi]Hassen ALİ, Semira; Alemu, Solomon
2018Rus Edebiyatında Noel Hikâyesi Kavramı ve “Kibritçi Kız” Öyküsüne Göre Tasnif Problemi [Araştırma Makalesi]Talianova-Eren, Mariia
2018Türkiye’de Okul Dışı Ortamları İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi [Araştırma Makalesi]Aslan, Ayşegül; Demircioğlu, Gökhan
2018Yöneticilerin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanımları: Amaçlar, Eğilimler ve Demografik Özellikler Açısından Karşılaştırmalar [Araştırma Makalesi]Doğan, Onur; Ekşili, Nisa; Çetinkaya Bozkurt, Özlem
2018İdari Yargıda Delil Serbestisi ve Sınırları [Araştırma Makalesi]Ceylan, Mahmut
2018Lider-Üye Etkileşiminin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracı Rolü [Araştırma Makalesi]Tekin, Erol
2018Değerlerin, Risk Algısının ve Nükleer Farkındalığın Nükleer Santrallerin Sosyal Kabulü Üzerindeki Etkisi [Araştırma Makalesi]Gülsoy, Ahmet; Topal, Mehmet Hanefi
2018Devlet Borçlarının Kökeni, Gelişimi ve İktisadi Temelleri [Araştırma Makalesi]Akdemir, Tekin; Yeşilyurt, Şahin
2018Çalışan Çocukların Sorunları Üzerine Bir Araştırma [Araştırma Makalesi]Dursun, Salih; Aksakal, Esma
Collection's Items (Sorted by Gönderi Tarihi in Azalan order): 1 to 20 of 153