Yayın Tarihi

İndekste bir noktaya git:
Gösterilen sonuçlar 1 - 20 den 5647  sonraki >
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
202-06Afganistan'da enflasyon: Yapısal nedenler ve olası çözümleriMudaqiq, Nawid
1969Isısal ve nemsel olaylarla ilgili koşullar açısından sızdırmaz örtümlü dam yapılar üzerine bir araştırmaIlgaz, Turan
1973Harşit Köprübaşı kompleks cevher yatağı ve Türkiye madenciiliğndeki yeriKöktürk, Uğur
1976Mimarlık Bülteni-
1976Türkiye'deki pirit küllerinin değerlendirilmesiÇoşkuner, Saadet
1976Türkiye'deki mimarlık düşüncesinin Cumhuriyet dönemindeki evrimiAlsaç, Üstün
1977Mimarlık Bülteni-
1977Riemann yüzeylerinin cebirsel karakterizasonu ve üniformizasyon teoremiÇavuş, Abdullah
1978Mimarlık Bülteni-
1978Kuzey kutbu bölgesinde yerin manyetik alanının elektromagnetik dalgaların yayılmasına etkisiErdoğdu, Kemal
1978Helyumun enerji seviyeleri ve dalga fonksiyonlarının hesaplanmasıKaral, Hüseyin
19780-10 mm Zonguldak taşkömürünün süperkritik gaz ekstraksiyonuCeylan, Ramazan
1978Asetik asit-su-solvent sistemlerinin ikili ve üçlü buhar likit denge durumlarının incelenmesiGültekin, Nurbay
1978Yer yakını atmosfer tabakasının düşey açı ölçülerine olan etkisi üzerine bir araştırmaBanger, Gürol
19781:5000 ölçekli standart topoğrafik harita yapım yöntemlerinin kartoğrafik açıdan incelenmesi ve önerilerYerci, Mehmet
1978Mimarlıkta-tasarim sürecinde-cephelerin estetik ağırlıkli sayısal/nesnel değerlendirilmesi için bir yöntem araştırmasıÖztürk, Kutsal
1978-03Gümüşhane güneyi lütesiyen yaşlı şiran formasyonunun sedimantolojik incelenmesiYüksel, Salih
1979Mimarlık Bülteni-
1979Çeşitli minerallerinin kalevi çözeltilerdeki çözünürlüklerinin incelenmesi ve aynı minerallerdeen sodyum karbonat ve sodyum bikarbonatla çeşitli temperatürlerde katı fazda boraks oluşmasının incelenmesiGedikbey, Tevfik
1979Açılım uzunluğu ve açılım üzerineGürsoy, Osman