Yayın Tarihi

İndekste bir noktaya git:
Gösterilen sonuçlar 1 - 20 den 1738  sonraki >
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
2781888 numaralı Trabzon şer'iyye sicilinin özet transkripsiyonu ve analiziÖrseloğlu, Sezgin
1980Bazı Türkiye kömürlerindeki eser elementlerin atomik absorbsiyon spektroskopisi ile tayini ve karbon fırın atomizerle metallerin katı numuneden doğrudan tayini için yeni bir yöntemErgenoğlu, Bora
1981Doğu Karadeniz bölgesi kayın ve ladini soxhlet ve süperkritik gaz exstraktlarındaki terpenlerTorul, Oktay
1983Yüksek frekansli elektrik alani ile mineral ve mikro fosillerin dielektriksel ayrılmasıÖveç, Fahrettin
1984Yeni vic-di-ve tetra-oksimlerin sentezi Ni(II), Cu(II), Co(III), Cd(II), Zn(II), ve UO2(VI) ile oluşturdukları komplekslerinin incelenmesiKoçak, Makbule
1984Germanyum`da iletkenlik ve Hall olayıKorkmaz, Selahattin Kındıkoğlu
1985Traslı çimento ile üretilen betonlara uygun ısıl işlem çevriminin belirlenmesiOzman, Şirin
1985Süper akışkanlaştırıcı katkı maddeleri ile akıcı kıvamda beton üretimiAlemdağ, Murat
1985Düzlem ve uzay kafes sistemlerin lineer olmayan analiziTurhan, Ayşe
1985Tünel mekaniği ve kaplamalarının projelendirilmesiAytekin, Mustafa
1985Çekme ile yönlendirilmiş polivinilklorur`un elastik sabitlerinin ultrasonik yöntemle ölçülmesiSarımehmetoğlu, Orhan
1985Dönme enerji seviyelerinin harmonik salınıcı modelinden elde edilmesiKalaycıoğlu, Belgin
1986Doğu Karadeniz'de dalga tahmini ve tasarım dalgası özelliklerinin belirlenmesiÇam, Turan
1986Ortogonal olmayan taşıyıcı sistemlerden oluşan çok katlı yapıların yatay yüklere göre hesabı için bir yöntemSay, Aziz
1986Betonarme ve öngerilmeli beton siloların projelendirme esaslarıTurhan, M. Cahit
1986Dördüncü mertebeden foton-foton sacilmasında dört boyutlu feynman integrallerinin hesabıKayacı, Harun
1986Elektronun elekromagnetik form faktörlerinin hesabıÜstün, Ayten
1986Dört dönüştürücülü ultrasonik spektrometreSümer, Coşkun
1986Fuzzy kümeleri ve fuzzy topolojik uzaylarıCinemre, Haskız
1987Video işaretlerinin sayısal işlemleri konusunun incelenmesi ve video işaretlerine detay arttiran sayısal bir devrenin gerçekleştirilmesiKayıkçıoğlu, Temel