Sosyal Bilimler Dergisi Koleksiyon ana sayfası İstatistikler

Browse
Yeni eklenen ögeler hakkında e-posta ile bildirim almak için bu koleksiyona üye olunuz. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Gönderi Tarihi in Azalan order): 21 to 40 of 153
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
2018Online Giyim Alışverişinde Tüketicilerin Karşılaştıkları Sorunların Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi [Araştırma Makalesi]Ağaç, Saliha; Dengin Sevinir, Serap; Yılmaz, Tuğba
2018Sosyal Hesaplar Matrisi Üzerinden Çarpan Analizi: Türkiye İçin Bir Uygulama [Araştırma Makalesi]Karaca, Zeynep
2018Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performans Değerlendirmesi: Camels Yaklaşımı [Araştırma Makalesi]Emir, Mustafa; Akyüz, Gülay Çizgici
2018Türkiye’de 1990 Sonrası Finansal Krizlerin Dış Borçlarla İlişkisinin Analizi [Araştırma Makalesi]Dibo, Mete; Ulusoy, Ahmet
2018Şirket Birleşme ve Devralmalarının Firma Performasına Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Karşılaştırmalı Analiz [Araştırma Makalesi]Konak, Fatih; Levent, Çıtak
2018Türk Hukukunda Sakin Şehir Kriterlerini Destekleyen Mali Düzenlemeler [Araştırma Makalesi]Acuner, Elif; Acuner, Serkan
2018İktisat Dergilerine Göre Osmanlı Devleti’nin İktisadi Durumu (1857-1923) [Araştırma Makalesi]Demir, Kenan
2018Erdemir Özelleştirme Sürecinin Neomerkantilist Teori İle AçıklamasıTorgalöz, Alev Özer
20186360 Sayılı Yasa’nın Yerel Yönetimler Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi [Araştırma Makalesi]Temel, Recep; Karagöz, Berkan
2018Dijital Çağda Piyasa Başarısızlığı Kamu Tarafından Finanse Edilen Televizyon Yayıncılığını Açıklayabilir mi? [Araştırma Makalesi]Yılmaz, İbrahim
2018Tezer Özlü’nün Eserlerinde Yabancılaşma Bağlamında Gitme Temi [Araştırma Makalesi]Akgöğ, Hasan
2018Türkiye ve MENA Ülkelerinde Sağlığın Yakınsaması: Panel Birim Kök TestiŞahin, Dilek
2017Gecekondu Alanlarında Uygulanan Kentsel Dönüşüm Projelerinin Meşruiyet Zemini Olarak Yoksulluk ve Suç [Araştırma Makalesi]Aksoy, Erman; Kocataş, Özlem Güzey
2017Bulanık Dematel ve Bulanık Promethee Yöntemleri ile Kablo Üretiminde Makine Seçimi [Araştırma Makalesi]Kabadayı, Nihan; Dağ, Sündüs
2017Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Ani-Kompulsif Satın Alma Davranışı İlişkisinde Yatay Bireysellik ve/veya Normatif Uyumluluğun Olası Etkilerinin İncelenmesi [Araştırma Makalesi]Akyüz, Ahmet Mutlu; Ayyıldız, Hasan; Yetim, Ferda
2017Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma [Araştırma Makalesi]Er, Bünyamin; Taylan, Asiye Ecem
2017Ali Şir Nevâî ve Hüseyin Baykara’nın Manzum Eserlerine Göre Klasik Çağatay Türkçesinde İkilemeler [Araştırma Makalesi]Soydan, Serpil
2017İngiltere’de On Yedinci Yüzyıl Devrimler Çağı ve Parlamentarizmin Gelişimi Doğrultusunda Bütçe Hakkı [Araştırma Makalesi]Doğan, Kadir Caner; Şentürk, Suat Hayri
2017Ortadoğu’da Oryantalist Kışkırtma ve Kürtler [Araştırma Makalesi]Alptekin, M. Yavuz
2017Genel Kamu Hukuku Bağlamında Thomas Hobbes’u Yeniden Düşünmek: Burjuvazi ve Monark Yandaşlığı ya da Burjuvazi ve Monark “In” – Tanrı “Out” [Araştırma Makalesi]Şahin, Adil; Doğan, Atila
Collection's Items (Sorted by Gönderi Tarihi in Azalan order): 21 to 40 of 153