Karadeniz Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi (KTÜAES)

KTÜ Kurumsal Akademik Arşiv; üniversite bünyesinde üretilen bilimsel yayınların (tez, makale, bildiri, ders notları vs.) telif hakları gözetilerek tüm araştırmacılara açık erişim yoluyla sunulmasını sağlar.

KTÜ Açık Erişim Yönergesi    |   Açık Erişim Veri Giriş RehberiHarman Türkiye Akademik ArşiviSherpa