Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/218
Başlık: Üretim Miktarına Göre Amortisman Yönteminin Değişken Maliyetler Ve Kârlılık Üzerine Etkileri
Diğer Başlıklar: Effects of the Units of Production Depreciation Methodon Variable Costs and Profitability
Yazarlar: Çankaya, Fikret
Yılmaz, Züleyha
Anahtar kelimeler: UMS-16, Amortisman yöntemleri, Üretim miktarı amortisman yöntemi, Değişken maliyetler, Maliyet muhasebesi;IAS-16, Depreciation methods, The units of production depreciation method, Variable costs, Cost accounting
Yayın Tarihi: 2014
Sayı No: 8
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: İşletmeler için büyük önem arz eden maliyet-hacim-kâr analizinde değişken ve sabit maliyetler ayrımının mümkün olan en gerçekçi şekilde yapılması, işletmelerin üretim yöntemlerinin ve iş akışlarının tasarımından, ürün veya hizmet maliyetinin, satış fiyatının ve dolayısıyla kârın belirlenmesine kadar pek çok işletme kararını etkilemektedir. Literatürde sabit maliyetlerden biri olarak kabul edilen amortisman giderleri, Uluslararası Muhasebe Standartları’ndan 16’ncısı olan Maddi Duran Varlıklar Standardı ile getirilen üretim miktarı yöntemi kullanıldığında değişken gider olarak nitelendirilmelidir. Bu çalışmada, değişken giderlerin işletme kârlılığı üzerindeki önemine değinildikten sonra, üretim miktarı yöntemine göre ayrılan amortisman giderlerinin değişken gider olarak kabul edilmesinin, işletmelerin maliyet, fiyat ve kâr analizlerinde nasıl bir değişiklik meydana getireceği bir uygulama ile ortaya konulmuştur. Making as exact as possible distinction between fixed and variable costs, which has a great importance for businesses in terms of the cost-volume-profit analysis, affects many business decisions from production methods, the design of the workflow, costs of products or service, the sales price and the profits. The depreciation expense, recognized as one of the fixed costs in the literature, must be considered as variable costs when the unit of production depreciation method introduced by The International Accounting Standards-16 (IAS-16): Property, plant and equipment is used. In this study, after discussed the significance of the variable costs for the profitability of business, if depreciation expenses are recognized as variable costs in the situation of adoption of the unit of production depreciation method, what kind of changes occurred in price and profit analysis was investigated by an application.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/218
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf811.24 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.