Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/213
Başlık: Küresel İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri
Diğer Başlıklar: The Economic Effects of Global Climate Change
Yazarlar: Başoğlu, Aykut
Anahtar kelimeler: Küresel İklim Değişikliği, Sektörler, Emek Verimliliği, İstihdam, Ekonomik Büyüme;Global Climate Change, Sectors, Labor Productivity, Employment, Economic Growth
Yayın Tarihi: 2014
Sayı No: 7
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: İklim değişikliği, insan faaliyetleri nedeniyle çevrenin ekolojik sınırlarının zorlanması sonucu iklimin kendi doğal değişkenliği dışında yapay bir şekilde değişmesi olarak tanımlanmaktadır. Temelde fosil yakıt tüketilmesi sonucu artan sera etkisi nedeniyle gerçekleşen iklim değişikliği tüm canlılar, ülkeler ve ekonomiler için ciddi tehditler yaratmaktadır. Bu bakımdan son yıllarda gerek bilimsel gerekse de siyasi çevrelerce iklim değişikliğinin mevcut ve muhtemel etkilerinin ortaya konulması yönündeki çabalar giderek artmaktadır. Özellikle iklime bağlı tarım, turizm ve enerji gibi sektörler; emek verimliliği; istihdam ve sonuç olarak ekonomik büyüme iklim değişikliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Çalışmanın amacı bu etkileri genel hatlarıyla ortaya koymaktır. Climate change is defined as a changing of climate, out of own natural variability with a consequence of forcing the limits at ecological environment by human activities. In particular, by the reason of increasing greenhouse effect which is the result of consuming fossil fuel, climate change creates critical threatening for all creatures, states and economies. In this regard, both scientific groups and political groups’ efforts have been increasing for presenting existent and possible effects of climate change for recent years. Sectors that particularly depending on climate such as agriculture, tourism and energy; labor productivity; employment and economic growth are affected negatively by climate change. The aim of this paper is to reveal these effects.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/213
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf997.43 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.