Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5671
Başlık: Nano katkı ve vermikülit kullanımının yongalevhaların kalite özelliklerine etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of the use of nano additives and vermiculite on the quality properties of particleboards
Yazarlar: Aras, Uğur
Anahtar kelimeler: Yongalevha, nanokil, grafen nanoplatelet, formaldehit emisyonu, LOI;Particleboard, nanoclay, graphene nanoplatelet, formaldehyde emission, LOI
Yayın Tarihi: Ağu-2021
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Bu çalışmada; üç nano katkı türü (organo modifiye nanokil (OM NK), sodyum hidrofilik nanokil (Na NK) ve grafen nanoplatelet (GNP)), üç nano katkı oranı (%1, %2 ve %4), üç vermikülit oranı (%10, %15 ve %20) ve iki farklı tutkal türü (üre ve melamin formaldehit) kullanımının yongalevha özelliklerine etkisi incelenmiş olup; tutkal karışımlarının viskozitesi, levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri, formaldehit emisyonları, hızlı yaşlandırma sonrası performansları, ile termal, yanma ve morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Nano katkı kullanımı ile tutkalların viskoziteleri artış göstermiştir. Üre formaldehit ile üretilen levhalarda; OM NK ve GNP kullanımında fiziksel ve mekanik özellikler artış göstermiştir. %1 ve %2 kullanım oranında en iyi özellikler elde edilmiştir. Genel olarak, hızlı yaşlandırma sonrası %1 nano katkı kullanımı ile direnç değerlerindeki kayıp azalmıştır. Melamin formaldehit kullanılan levhalarda; %1 ve %2 nano katkı kullanımında boyutsal kararlılık artarken, tüm nano katkı tür ve oranlarında mekanik özelliklerde artış meydana gelmiştir. Hızlı yaşlandırma sonrası %1 nanokil, %1 ve %2 GNP kullanımı ile direnç değerlerindeki kayıp azalmıştır. Nanokil kullanımı formaldehit emisyonu üzerine daha olumlu etki yapmıştır. Melamin formaldehit kullanılan levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri ile LOI değerleri daha yüksek çıkmıştır. Vermikülit kullanımı ile levhaların boyutsal kararlılıkları ve yanma özellikleri iyileşirken, mekanik özellikleri ve formaldehit emisyonunu değerleri olumsuz etkilenmiştir.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5671
Koleksiyonlarda Görünür:Orman Endüstri Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
688554.pdf10.63 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.