Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5613
Başlık: Emprenyeli kağıt ile kaplanmış yonga levhaların antibakteriyel ve teknolojik karakteristikleri
Diğer Başlıklar: Antibacterial and technological characteristics of particleboards with melamin impregnated paper
Yazarlar: Cabbar, Özcan
Anahtar kelimeler: Antibakteriyel, yongalevha, e.coli bakteri, yüzey özellikleri, fiziksel ve mekanik özellikler.;Antibacterial, particleboard, e.coli bacteria, surface properties, physical and mechanical properties
Yayın Tarihi: Ağu-2019
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Bu yüksek lisans tezinde; "Emprenyeli Kâğıt İle Kaplanmış Yongalevhaların Antibakteriyel Karekteristiği" araştırılmıştır. Bu amaçla; farklı desenlerdeki dekor kâğıtları üre-melamin formaldehit reçinesi ile emprenye edilmiş ve değişik desen sacları kullanılarak yongalevhaların yüzeylerine preslenmiştir. Presten çıkan levhalar iklimlendirme yapıldıktan sonra fiziksel ve mekanik özellikler, yüzey ve antibakteri deneyleri için örnekler hazırlanmıştır. Antibakteri testleri Escherichia Coli bakterisi ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu levhaların fiziksel, mekanik ve yüzey özellikleri ile buna bağlı olarak levhaların kullanım yerleri için performansları belirlenmiştir. Bu amaçla; Kastamonu Entegre A.Ş.'nin Samsun yongalevha fabrikasında üretilen yongalevhalar, Kastamonu MDF fabrikasında emrenye hattında üretilen dekor kâğıtları kullanılarak Samsun fabrikasındaki melamin preslerde üretilmiştir. Yapılan deneylerde levhaların standartlara uygun özellikler gösterdiği ve E. Coli bakterisi uygulamasında yaşama bulgularına rastlanmadığı ve ürünün antibakteriyel özellik gösterdiği belirlenmiştir.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5613
Koleksiyonlarda Görünür:Orman Endüstri Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
545933.pdf9.26 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.