Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5520
Başlık: Odunsu materyal kullanımının polyester esaslı (mermerit) levhaların bazı teknolojik özelliklerine etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of wood materials use on some of the properties polyester based panels
Yazarlar: Gökalp, Erhan
Anahtar kelimeler: Odun Plastik Kompoziti (OPK), Termoset Plastik, Polyester, Odunsu materyal, Kullanım Oranı, Fiziksel, Mekanik ve Yüzey Özellikleri;Wood Plastic Composite (WPC), Termoset Plastic, Polyester, Wood material, Proportion of Usage, Properties of Physical, Mechanical and Surface.
Yayın Tarihi: Ağu-2006
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Odun Plastik Kompozitleri (OPK), odun ile plastik malzemenin olumlu özelliklerinin biraraya getirildiği bir üründür. Elde edilen iyi özellikler sayesinde OPK pek çok kullanım alanlarında kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, OPK'nin genel özelliklerinin yanı sıra, saf termoset polyester levha ile odunsu materyal kullanılarak üretilen polyester esaslı levhaların fiziksel, mekanik ve bazı yüzey özellikleriincelenmiştir.OPK levhalarının fiziksel ve mekanik özellikleri üzerinde, farklı elek boyutlarındaki odunsumateryalin ve kullanım oranlarının etkili olduğu belirlenmiştir. OPK levhaların fiziksel ve mekanik özelliklerinin, saf polyester levhalara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Fakat OPK'ların fiziksel ve mekanik özellikleri yongalevha, MDF ve OSBgibi kompozit levhalara göre daha yüksektir. Artan odunsu materyal kullanım oranı; levhaların, birim hacim ağırlık, kalınlık artışı, su alma, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü ve vida tutma direnci gibi fiziksel ve mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak yüzey özellikleri üzerine etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5520
Koleksiyonlarda Görünür:Orman Endüstri Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
183011.pdf2.03 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.