Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4853
Başlık: Çay fabrikalarında yaş çay taşımada kullanılacak olan vakumlu sistemin prototipinin tasarımı, imalatı ve performans özelliklerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigating the design, the production and the performance features of a vacuum system prototype which will be used in the tea factories to transport green tea leaves
Yazarlar: Güner, Faruk
Anahtar kelimeler: Pnomatik, Vakum, Venturi, Orifis, Yaş Çay, Çay Kalitesi;Pneumatic, Vacuum, Venturi, Orifice, Green (Wet) Tea Leaves, Tea Quality
Yayın Tarihi: Oca-2010
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Bu çalışmada, çay fabrikalarında ve yaş çay depolama tesislerinde, yaş çay taşımada kullanılmakta olan bantlı konveyör sistemlerinin yerine kullanılabilecek yeni bir vakum sistemin tasarımı, imalatı ve performans özellikleri incelenmiştir. Endüstriyel bir ürün olarak bakıldığında ısı ve neme karşı duyarlı bir ürün olan çay yaprağının taşınmasında, ürüne zarar vermemek amacıyla pnomatik bir sistemin uygun olacağına karar verilmiştir. Pnomatik sistemde vakum oluşturabilmek için Venturi tüpünün çalışma prensibinden yararlanılmıştır. Venturi tüpüne yüksek basınç ve düşük hızda gönderilen hava, dar bir kesitten geçirilerek bu esnada hızının artması ve basıncının düşmesi sağlanarak vakum oluşturulmuştur. Oluşan bu vakum aracılığı ile hava hattına çay yapraklarının girmesi sağlanmıştır. Venturi çıkışından geçen ürünün hava ve taşıma hattı aracılığı istenen noktaya ulaştırılması sağlanmıştır. Venturi tüpüne çay yapraklarının verilmesi ve bunun istenilen üretim bandına aktarılması ile ilgili makine ve donanımlar imal edilmiş ve ilgili deneysel çalışmalar yapılmıştır.Venturi tüpünün girişinde istenen yüksek basınç ve yüksek hızlı hava için uygun fan tipi belirlenmiş, fanın tasarımı yapılmış ve uygun olan fan salyangozu kayıpları en aza indirecek şekilde üretilmiştir. Sistemin tasarımı, çay yapraklarının ezilme ve kırılma açısından zarar görmemesi ve hijyenik ortamda üretim bandına ekonomik bir şekilde aktarılması göz önünde bulundurularak yapılmış ve bu tasarımın ardından da imal edilmiştir. Prototipin performans özelliklerinin yanı sıra çay kalitesinin korunması, hatta iyileştirilmesi amaçlanmış ve ilgili bulgular tezde sunulmuştur.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4853
Koleksiyonlarda Görünür:Makine Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
259904.pdf5.83 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.