Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4847
Başlık: Yatayla eğimli yüzeylere çarpan jet akışlarının deneysel ve teorik olarak incelenmesi
Diğer Başlıklar: An experimental and numerical investigation of inclination on an impinging slot air jet flow
Yazarlar: Setareh, Arash
Anahtar kelimeler: Slot jet, Durma noktası, Standard k – ε model, Basınç katsayısı, Eğik jet;Slot jet, Stagnation point, Standard k – ε model, Pressure coefficient, Inclined jet
Yayın Tarihi: Ara-2008
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Bu çalışmada, açısal konumu değiştirilebilen düz bir levhanın üzerine faklı hızlarla türbülans akış koşulları çerçevesinde gönderilen havanın yüzey basınç katsayısının değişimi incelenmiştir.Çalışma deneysel ve teorik olarak 2 ana başlık altında yapılmıştır. Teorik çalışmada standart k ? ? türbülans modeli kullanılarak Fluent 6.3.26. paket programı yardımıyla sayısal çözümlemeler yapılmıştır.Deneysel çalışmada çarpan yüzeyin açısı 15o, 30o ve 45o olarak değiştirilmiştir. Reynolds sayısı 5333, 6658 ve 10200 olmak üzere 3 faklı değerde kullanılmıştır. Yüzey ? püskürtme ağzı arasındaki mesafe H/Dh=3, H/Dh=6 ve H/Dh=9 olarak değiştirilmiştir.Burada açısal değişimin maksimum yüzey basınç katsayısı üzerinde etkisi araştırılmıştır. Eğik yüzeylerde durma noktasının (x/Dh=0) konumu yüzeyin açısına bağlı olarak yer değiştirdiği tespit edilmiştir.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4847
Koleksiyonlarda Görünür:Makine Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
233659.pdf2.75 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.