Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5496
Başlık: Melamin emdirilmiş kağıtlarla kaplamanın yonga levha teknik özelliklerine etkileri
Diğer Başlıklar: The Effect of coating with melamine impregnated papers on the technical properties of particleboard
Yazarlar: Nemli, Gökay
Anahtar kelimeler: Formaldehid, melamin emdirilmiş kağıtlar, yongalevha.;Formaldehyde, melamine impregnated papers, particleboard.
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Bu çalışmada; deneme levhaları 18 ve 12 mm kalınlıklarda, 280 x 210 cm boyutlarında, 0.70 gr/cm3 özgül ağırlıkta ve yansı melamin emdirilmiş kağıtlarla kaplanarak üretilmiştir. Levhaların üretiminde tam kuru yonga ağırlığına oranla dış tabakada % 9.5, orta tabakada % 8.5 üre formaldehid tutkalı, sertleştirici madde olarak katı tutkala oranla orta tabakada % 2.5 amonyum klorür, hidrofobik madde olarak ise katı tutkala oranla dış tabakada % 5 oranında parafin kullanılmıştır. 18 mm kalınlığındaki yongalevhalann üretiminde; pres süresi 145 sn, pres sıcaklığı 200 °C ve pres basıncı 34.5 kg/cm2, 12 mm kalınlığındaki yongalevhalann üretiminde ise; pres süresi 130 sn, pres sıcaklığı 200 °C ve pres basıncı 34.5 kg/cm2 olarak ayarlanmıştır. Levhalar melaminli kağıtla kaplanırken, pres sıcaklığı 205-207 °C, pres süresi 35 sn ve pres basıncı 21 kg/cm2 olarak uygulanmıştır. Üretilen levhalar üç hafta süre ile 18-22 °C sıcaklık ve % 60-70 bağıl nem şartlanndaki klima odasında denge rutubetine ulaşıncaya kadar bekletildikten sonra deneyler için standartlarda öngörülen boyutlarda kesilerek tekrar iklim odasına konulmuştur. Deneylerde; rutubet miktan, 2 ve 24 saatte su alma ve kalınlık artımı, özgül ağırlık, eğilme direnci, elastikiyet modülü, yüzeye dik çekme direnci, vida tutma gücü ile üretimden sonra 1 gün, 1 hafta, 1 ay ve 3 ay süreyle depolanan yongalevhalardan aynşan formaldehid miktarlan belirlenmiştir. Sonuç olarak; melamin emdirilmiş kağıtlar ile kaplamanın yongalevhanm fiziksel ve mekanik özelliklerini iyileştirdiği ve aynşan formaldehid miktannı belirgin bir şekilde azalttığı belirlenmiştir. Aynca, levha kalınlığının eğilme direnci, denge rutubet miktarı ve aynşan formaldehid miktan hariç yongalevhalann diğer bütün fiziksel ve mekanik özellikleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5496
Koleksiyonlarda Görünür:Orman Endüstri Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
038376.pdf8.93 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.