Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5347
Başlık: Türkiye'de kadın istihdamı sorunu: Kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulanan sosyal politikalar ve öneriler
Diğer Başlıklar: Women's employment problem in Turkey: Social policies and recommendations to increase women's employment
Yazarlar: Ayta, Feyzagül
Anahtar kelimeler: Kadın İstihdamı, Kadın İşsizliği, Kadın İstihdamı Sorunu.;Women Employment, Women's Unemployment, Women's Employment Problem.
Yayın Tarihi: May-2022
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Türkiye'de dezavantajlı kesimin bir parçası olan kadınların çalışma hayatında iyileştirilmesi gerekmektedir. Geleneksel düşünce yapısı, ev işi ve bakım sorumlulukları, cinsiyet ayrımcılığı, cam tavan ve ücret eşitsizliği gibi sorunlar kadınların çalışma hayatında güçlenmesini engellemekte ve cinsiyet eşitsizliğinin büyümesine neden olmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle işgücü piyasasında kadınların istihdam oranları yetersiz olmakta ve ekonomik olarak güçlenmeleri mümkün olmamaktadır. Bu sorunların çözümü ise etkili politikaların uygulanmasıdır. Bu tez çalışması kadınların işgücü piyasasındaki genel görünümüne ve kadın çalışanların sorunlarına dikkat çekmektedir. Bu kapsamda Türkiye'de kadınların işgücü istatistikleri ele alınmış, veriler AB ve OECD ülkeleri ile kıyaslanmıştır. Diğer taraftan kadın istihdamında örnek politikalara sahip bazı ülkeler ele alınarak bu ülkelerin çalışma hayatı içerisinde kadınlara yönelik uyguladıkları politikalar incelenmiştir. Bu doğrultuda AB ve OECD ülkelerine göre en düşük kadın istihdamı oranına sahip olan Türkiye'de mevcut politikalar değerlendirilmiş ve kadın istihdamının artırılması için öneri ve görüşlerin sunulmuştur. Women, who are part of the disadvantaged group in Turkey, need to be improved in working life. Problems such as traditional mentality, housework and care responsibilities, gender discrimination, glass ceiling and wage inequality prevent women from empowering in working life and cause gender inequality to grow. Due to these problems, women's employment rates in the labor market are insufficient and it is not possible for women to become economically empowered. The solution to these problems is the implementation of effective policies. This thesis draws attention to the general appearance of women in the labor market and the problems of women employees. In this context, the labor force statistics of women in Turkey were discussed and the data were compared with the EU and OECD countries. On the other hand, by considering some countries that have exemplary policies in women's employment, the policies implemented by these countries for women in the working life were examined. Accordingly, the current policies in Turkey, which has the lowest women employment rate compared to the EU and OECD countries, were evaluated and suggestions were presented for increasing women employment.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5347
Koleksiyonlarda Görünür:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
738231.pdf2.23 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.