Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5344
Başlık: Avrupa Birliği ve Türkiye'de işsizlik ve işgücü piyasası politikaları
Diğer Başlıklar: Unemployment and labor market policies in the European Union and Turkey
Yazarlar: Menteş, Fatma Gökçe
Anahtar kelimeler: İşsizlik, İstihdam, Aktif İstihdam Politikaları, Pasif İstihdam Politikaları,;Unemployment, Employment, Active Employment Policies, Passive Employment Policies,
Yayın Tarihi: Nis-2017
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Bu çalışma, işsizlik sorunuyla mücadelede uygulanan işgücü piyasası politikalarını AB ve Türkiye açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öncelikle işsizlik ve işgücü piyasası politikaları kavramsal açıdan ele alınmıştır. Ardından AB'de işgücü piyasasına ilişkin düzenlemelere yer verilerek, işsizliğin mevcut yapısı ile birlikte uygulanmakta olan istihdam politikaları genel olarak değerlendirilmiş ve bazı ülke uygulamaları incelenmiştir. Daha sonra ise Türkiye işgücü piyasasının durumu değerlendirilmiş, geçmişten günümüze uygulanan işgücü piyasası politikaları üzerinde durulmuştur. Çalışmada son olarak AB ve Türkiye'nin işgücü piyasaları ile uygulama alanı bulan işgücü piyasası politikaları genel olarak karşılaştırılmış, Türkiye için öneriler getirilmeye çalışılmıştır. This study has been carried out to examine the policies of labour market implemented for dealing with the prolems of unemployment with regards to EU and Turkey. İn this study, unemployment and policies of labour market primarly have been discussed cognitively. Then, the employment policies implemented have been evaluated with the existing form of unemployment and applications in some countries are discussed by touching upon the regularization related to labor marked in EU. Afterwards, labour market in Turkey has been evaluated and the policies of labor market implemented from past to present have been pointed up. Finally, the labour market and policies of labor market having application areas in EU and Turkey have been compared in a general sense and some suggestions are tried to be put forward.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5344
Koleksiyonlarda Görünür:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
454255.pdf1.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.