Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4865
Başlık: Havalandırma sistemlerinde kullanılan difüzörlerin düşey kanat açısının ortamdaki hava dağılımı üzerindeki etkisinin sayısal olarak incelenmesi
Diğer Başlıklar: Numerical analysis of the effect of vertical fin angle of HVAC diffusers to air distribution in a ventilating space
Yazarlar: Sungurlu, Cengizhan
Anahtar kelimeler: Difüzör, Hava Dağılımı, Basınç Düşümü, ANSYS-Fluent;Diffuser, Air distribution, Pressure Drops, Ansys-Fluent
Yayın Tarihi: Haz-2012
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Bu tez çalışmasında; piyasada mevcut standart difüzörlerden farklı ve dağıtıcılık özelliği yüksek bir difüzörün geliştirilmesi amacıyla farklı düşey kanat açısına sahip olan difüzörlerin ortamdaki hava dağıtıcılığı sayısal olarak incelenmiştir. Havalandırma yapılan ortama gönderilen hava; kanaldan belli hızlarda oda duvarına yerleştirilen difüzör ile ortama dağıtılmış ve alt kısımda yer alan tek bir açıklıktan da egzoz edilmiştir. Oda içerisine yerleştirilen difüzörün değişik düşey kanat açılarında sayısal testleri yapılarak havanın ortamdaki dağılımı, hızı ve difüzörde oluşan basınç düşümleri ANSYS-Fluent paket programı ile belirlenmiştir. Çalışmada ilk olarak akış alanı geometrisi Solidworks 2011 Programında 3 boyutlu olarak tasarlanmıştır. Daha sonra ANSYS-Fluent programında modelin ağ yapısı kurulmuştur. Ağ yapısı kurulurken difüzörden odaya doğru düzgün bir şekilde büyüyen ve tetra elamanlardan oluşan bir çözüm yapılmıştır. Sayısal hesaplamada sürekli şartlarda kütlenin korunumu, türbülanslı momentumun korunumu, türbülans kinetik enerjisi (k) ve türbülans kinetik enerjisinin yayınım oranı (?) denklemleri kullanılmıştır. Yapılan sayısal analizlerde difüzör düşey kanat açısının hava dağılımına ve menfez çıkış hızına etkisi ve menfezdeki basınç düşümleri sayısal olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sayısal sonuçlar ile düşey kanat açısı 45o-50o olan difüzörlerin havalandırılan ortamda en ideal hava dağıtıcılığını sağlamakta olduğu ve ortamdaki hava hızı açısından konfor koşullarına en uygun difüzörler olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca difüzördeki hava basıncındaki düşmenin düşey kanat açının 40o'den daha büyük değerlerinde önemli ölçüde artmakta olduğu görülmüştür.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4865
Koleksiyonlarda Görünür:Makine Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
309744.pdf5.17 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.