Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4862
Başlık: Aşırı plastik deformasyonun titanyumun şekillendirilebilirlik ve korozyon davranışı üzerindeki etkisinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of formability and corrosion behavior of pure titanium processed by severe plastic deformation
Yazarlar: Ünker, Faruk
Anahtar kelimeler: Titanyum, Aşırı Plastik Deformasyon, Eş Kanallı Açısal Ekstrüzyon, Şekillendirilebilirlik, Erichsen Testi, Korozyon;Titanium, Severe Plastic Deformation, Equal-Channel Angular Extrusion, Formability, Erichsen Test, Corrosion
Yayın Tarihi: Ağu-2012
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Bu çalışmada, ticari saflıktaki (Grade 2) Ti aşırı plastik deformasyon yöntemlerinden biri olan eş kanallı açısal ektrüzyon/basma (EKAE/B) yöntemi ile değişik rota (Rota-A, Rota-Bc ve Rota-E) ve paso sayılarında proses edildi. EKAE ile gerçekleştirilen proses sonrası titanyumun şekillendirilebilirlik özelliğinde ve korozyon davranışında meydana gelen değişimler incelendi. Şekillendirilebilirlik davranışının belirlenmesi için minyatüre edilmiş numuneler üzerinde Erichsen deneyleri gerçekleştirildi. Uygulanan prosesin titanyumun korozyon davranışında meydana getirdiği değişim ise korozyon hücresi içerisinde gerçekleştirilen deneyler ile belirlendi. Ayrıca, titanyumun prosesler öncesi ve sonrası mikroyapısal özellikleriyle temel mekanik özelliklerinde meydana gelen değişimler de incelendi.Yapılan çalışmalar sonunda, farklı rota ve paso sayılarında uygulanan EKAE işleminin titanyumun şekillendirilebilirliğini önemli ölçüde etkilediği görüldü. Başlangıçta (düşük deformasyon miktarlarında) titanyumun şekillendirilebilirliği uygulanan EKAE işlemiyle önemli oranda azalırken, özellikle rota-Bc'de paso sayısı artırıldığında ise bu durumun toparlanarak malzemenin tekrar proses öncesi duruma benzer davranışlar sergilediği görüldü. Nitekim, rota-Bc'de gerçekleştirilen çok pasolu EKAE işleminin saf titanyumun şekillendirilebilirlik davranışı üzerinde diğer rotaların (Rota-A ve Rota E) aksine daha olumlu bir değişime neden olduğu ortaya konuldu. Öte yandan, saf titanyumun korozyon davranışının da yine uygulanan çok pasolu EKAE işleminden etkilendiği gözlendi. Nitekim, rota-Bc'de çok pasolu EKAE işlemi uygulanmış saf titanyumun korozyon bölgesinde az akım çekmesi ve işlemsiz numune ile yaklaşık korozyon potansiyeli vermesi nedeniyle korozyon direncini artırdığı söylenebilir.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4862
Koleksiyonlarda Görünür:Makine Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
315542.pdf7.63 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.