Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4861
Başlık: Sürtünme karıştırma kaynak yöntemiyle birleştirilen IF 7114 çeliğinin mekanik özelliklerinin ve mikroyapısının incelenmesi
Diğer Başlıklar: The investigation of the mechanical properties and microstructure of the IF 7114 steel joined by friction stir welding
Yazarlar: Aktarer, Semih Mahmut
Anahtar kelimeler: Sürtünme KarıĢtırma Kaynağı, IF çeliği, Takım baskı kuvveti;Friction Stir Welding, IF Steel, Tool Press Force
Yayın Tarihi: Tem-2011
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Sürtünme karıştırma kaynağı son yıllarda geliştirilen bir katı hal kaynak yöntemidir. Ergitme kaynak yöntemlerine göre birçok avantaja sahip olan sürtünme karıştırma kaynağı endüstrideki kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Günümüzde yüksek şekillendirilebilirliğin arandığı birçok uygulamada IF (Interstitial Free) çeliğinin süneklik ve mukavemet değerlerini koruyarak birleştirilme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada otomotiv endüstrisine yönelik IF 7114 çeliği sürtünme karıştırma kaynak yöntemi kullanılarak çeşitli kaynak parametreleri altında birleştirilmiştir. Yapılan araştırmada, farklı dönme hızı ve ilerleme hızlarında değişen takım baskı kuvveti altında birleştirilen numunelerin mekanik özellikleri ve kaynak bölgesindeki mikroyapı özelliklerine kullanılan kaynak parametrelerinin etkileri incelenmiştir. Kaynak esnasında karıştırma bölgesinde erişilen sıcaklıklar termoçiftler sayesinde kayıt altına alınmıştır. Kaynak bölgelerinde ortaya çıkan mikroyapı ilk tane boyutuna göre oldukça incelmiştir. Kaynak bölgesinin mukavemet değerleri temel malzemeden oldukça yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak mekanik özelliklerin ve mikroyapının önemli bir şekilde kaynak şartlarına bağlı olduğu görülmüştür.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4861
Koleksiyonlarda Görünür:Makine Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
287460.pdf4.28 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.