Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4860
Başlık: AA5754 ve AA6061 alaşımlarının sürtünme karıştırma kaynak yöntemiyle birleştirilebilirliğinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: The investigation of the weldability of AA5754 and AA6061 alloys by friction stir welding
Yazarlar: Yılmaz, Hasan
Anahtar kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı, AA5754-H22, AA6061-T6, Karıştırma şiddeti, Takım Baskı Kuvveti;Friction Stir Welding, AA5754-H22, AA6061-T6, Stirring Ġntensity, Tool Press Force
Yayın Tarihi: Haz-2011
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Bu çalışmada AA5754-H22 ile AA6061-T6 alüminyum alaşımları sürtünme karıştırma kaynak yöntemi (SKK) ile farklı parametreler altında birleştirilerek, kullanılan parametrelerin etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır. İki farklı takım dönme hızı, üç farklı takım ilerleme hızı ve üç farklı takım baskı kuvveti belirlenerek toplam 18 adet deney yapılmıştır. Birleştirilen numunelere çekme, eğme ve mikrosertlik testleri uygulanmış, görsel ve mikroyapısal olarak kaynak yapıları incelenmiştir. Gerçekleştirilen kaynak işlemleri difüzyonsuz yapıda oluşan mekanik birleşmeler şeklinde oluşmaktadır. Yapılan incelemeler sonunda başarısız bir kaynak yapısı ile karşılaşılmamıştır.Yapılan değerlendirmeler sonucunda birleştirilen malzemelerin kaynak yapısının özelliklerine etki eden en önemli parametrelerin sırası ile takım baskı kuvveti, takım ilerleme hızı ve takım devir sayısına bağlı olarak karıştırma şiddetinin olduğu tespit edilmiştir. Kabul edilebilir birleşmelerin gerçekleştirilebilmesi için uygulanması gereken takım baskı kuvvetinin en az 6 kN değerinde olması gereklidir.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4860
Koleksiyonlarda Görünür:Makine Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
287184.pdf4.04 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.