Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4858
Başlık: Yapay sinir ağları ve Ranque-Hilsch vorteks tüpünde uygulanması
Diğer Başlıklar: Artificial neural network and application at Ranque-Hilsch vortex tube
Yazarlar: Korkmaz, Murat Eray
Anahtar kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Çok Katmanlı Algılayıcılar, Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü, NeuroSolutions;Artificial Neural Network, Multi Layer Perceptron, Ranque-Hilsch Vortex Tube, NeuroSolutions
Yayın Tarihi: Haz-2011
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Yapay Sinir Ağları, Yapay Zeka konusunda çalışan araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği alanların başında gelmektedir. Kendi kendine veya örneklerle öğrenebilme, genelleme yapabilme gibi özellikleri sayesinde problemleri çözebilme konusunda çok başarılı bir araç olan Yapay Sinir Ağları, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak çok hızla yayılmakta, araştırma ve uygulamalarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle doğrusal olmayan, matematiksel olarak modellenmesi güç olan problemlerin çözümünde sağladığı kolaylıklardan dolayı tercih edilmektedir.Bu tez çalışması kapsamında, deneysel verilerden yararlanarak karşıt akışlı Ranque-Hilsch vorteks tüpünün uygulaması yapılmıştır. Öncelikle Yapay Sinir Ağları teorik olarak anlatılmış, yapısından ve temel öğrenme yöntemlerinden bahsedilmiştir. Oluşturulan ağ için Çok Katmanlı Algılayıcı Modeli kullanılmış ve vorteks tüpünün performansı Yapay Sinir Ağları ile modellenmiştir.Yapılan çalışmalar sonucunda Transfer Fonksiyonunun, Veri Seçim Yönteminin ve Veri Sayısının Yapay Sinir Ağı performansına etkileri gözlemlenmiştir.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4858
Koleksiyonlarda Görünür:Makine Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
287203.pdf3.98 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.