Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4855
Başlık: Komşu duvarları farklı sıcaklıkta tutulan çeyrek daire şeklindeki kapalı ortamlarda doğal taşınımın holografik interferometre ve parçacık izleme yöntemleriyle incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of natural convection in quadrantal cavities heated and cooled on adjacent walls by using holographic interferometry and particle tracing methods
Yazarlar: Yeşilöz, Gürkan
Anahtar kelimeler: Kapalı Ortamlarda Doğal Taşınım, Holografik İnterferometre, Parçacık İzleme, Isı Geçişi;Natural Convection in Enclosures, Holographic Interferometry, Particle Tracing, Heat Transfer
Yayın Tarihi: Oca-2010
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Bu çalışmada, çeyrek daire şeklinde kesite sahip komşu duvarlarının farklı sıcaklıkta tutulduğu kapalı ortamlarda doğal taşınım deneysel ve nümerik olarak çalışılmıştır.Deneysel çalışmalarda holografik interferometre ve parçacık izleme yöntemleri kullanılarak detaylı akış görüntüleme çalışması yapılmıştır. Nümerik çalışmalarda ise Fluent 6.3.26. paket programı kullanılarak çözümler elde edilmiştir.Çalışmada kapalı ortam içerisindeki doğal taşınım akışının yapısı ve ısı transferi karakteristikleri incelenmiştir. Bu amaçla Rayleigh sayısı, kapalı ortam geometrisi, eğim açısı ve Prandtl sayısının etkileri ele alınmıştır. Çalışmalarda Rayleigh sayısının dört farklı değeri (Ra=1.7x105, 106, 5x106 ve 107), dört farklı eğim açısı değeri (?=00, 900, 1350 ve 2700) ve Prandtl sayısının 0.0196 ? Pr ? 6780 değerleri için araştırmalar gerçekleştirilmiştir. En yüksek ve en düşük ısı geçişinin gerçekleştiği açı değerleri belirlenmiştir. Elde edilen deneysel ve nümerik sonuçlar çok iyi bir uyum göstermiştir.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4855
Koleksiyonlarda Görünür:Makine Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
259903.pdf5.57 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.