Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4851
Başlık: Ranque-Hilsch vorteks tüpünde enerji ayrışmasının deneysel ve termodinamik incelenmesi
Diğer Başlıklar: Experimental and theoretical investigation of energy separation in Ranque-Hilsch vortex tube
Yazarlar: Markal, Burak
Anahtar kelimeler: Vorteks tüp, Vorteks üreteci, Termodinamik analiz, Durma noktası;Vortex Tube, Vortex Generator, Thermo dynamical Analysis, Stagnation Point
Yayın Tarihi: Oca-2010
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Vorteks tüpü, hiçbir kimyasal reaksiyon ve dışarıdan uygulanan enerji olmaksızın, sıkıştırılmış gaz akışını eş zamanlı olarak, sıcak ve soğuk olmak üzere iki farklı akışa ayıran basit bir mekanizmadır.Bu tez kapsamında vorteks tüpleriyle ilgili olarak deneysel ve teorik çalışmalar yapılmıştır. Akışkanın test bölgesine girerken maruz kaldığı enerji kaybını ve ani yön değiştirmesini engellemek amacıyla, helisel formda ve farklı uzunluklarda vorteks üreteçleri tasarlanmıştır. Bu geometrik tasarımla birlikle, basınç, tüp uzunluğu ve konik uç açısının sistem performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sıcak akış ve soğuk akış için elde edilen sıcaklıklar arasındaki fark, optimizasyon için hedef parametre seçilmiştir. Seçilen parametrelerin incelenen aralıklarında, maksimum sıcaklık farkını veren değerler optimum değerler olarak tanımlanmıştır. Çalışma kapsamında ayrıca, giriş akışkanının nemi, ortam sıcaklığı ve vorteks tüp yalıtımının etkisi de incelenmiştir. Yine deneysel çalışmalar kapsamında, termal kamera yardımıyla vorteks tüp yüzey sıcaklık dağılımı belirlenmiş ve bu bilgi durma noktasının yerini belirlemekte kullanılmıştır. Ayrıca Termodinamiğin 1. ve 2. yasaları kullanılarak termodinamik analiz yapılmış ve elde edilen sonuçlar termodinamiksel açıdan tartışılmıştır. Nihai olarak, vorteks tüp içerisindeki akış için önemli parametrelerden biri olan durma noktasının yerinin tayininde termal kamera ölçümlerinden yararlanılmıştır.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4851
Koleksiyonlarda Görünür:Makine Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
259905.pdf4.63 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.