Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4848
Başlık: Silah gövdeleri için polimer esaslı kompozit malzeme üretimi ve özelliklerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Production of polymer based composite materials for gun bodies and investigation of their properties
Yazarlar: Erbay, Kadir
Anahtar kelimeler: :Döküm Poliamid, Kırpılmış Elyaf, Kompozit Malzeme,Elyaf Hacim Oranı;Cast Polyamide, Chopped Fiber, Composite Materials,Fiber Volume Fraction
Yayın Tarihi: Eki-2009
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Bu çalışmada polimer esaslı bir seri kompozit malzeme, basınçlı kalıplama yöntemi ile üretildi. Kompozit malzeme üretiminde, matris malzemesi olarak döküm poliamid (kestamid) takviye malzemesi olarak kırpılmış cam elyaf kullanıldı. Değişik elyaf oranlarında üretilen kompozit levhadan çıkarılan deney numuneleri üzerinde mekanik ve fiziksel deneyler yapılarak söz konusu numunelerin çekme mukavemeti, darbe mukavemeti, elastisite modülü, % uzama, sertlik ve yoğunluk değerleri belirlendi. Bunun yanında darbe deney numunelerinin kırılma yüzeyleri stereo mikroskop yardımı ile incelendi.Elyaf hacim oranının kompozit malzemelerin sertlik ve çekme dayanımlarını arttırdığı ancak % 30 hacim oranı üzerindeki elyaf katkılarının bu özellikleri olumsuz yönde etkilediği gözlendi. Diğer taraftan artan elyaf oranıyla birlikte kompozitlerin darbe dayanımlarında azalma gözlendi. % 30 elyaf hacim oranınii akşma girerizın üzerindeki değerlerde darbe mukavemetinin önemli oranda düşüş sergilediği gözlendi. Elyaf hacim oranı arttıkça malzemelerin süneklik değerlerinde sürekli bir düşüş olduğu gözlendi. Öte yandan elyaf hacim oranı arttıkça üretilen kompozit malzemelerin elastisite modüllerinin arttığı belirlendi. Deneyler sonucunda en üstün mekanik özelliklere sahip % 30 hacim oranında elyaf içeren kompozit malzemenin silah gövdesi olarak kullanılabileceği belirlendi.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4848
Koleksiyonlarda Görünür:Makine Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
244632.pdf4.56 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.