Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1981
Başlık: Bulgaristan Türklerinin Maruz Kaldığı Uygulamalarla İlgili Olarak Rumeli İslam Muhacirleri Cemiyeti’nin Bir Talebi
Yazarlar: Okur, Mehmet
Yayın Tarihi: 2005
Sayı No: 28
Cilt No: 12
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Özet: Çeşitli dinlerin ve dillerin hüküm sürdüğü Balkanlar, dünya ölçeğindeki savaşların ilk kıvılcımının çıktığı bir bölge olagelmiştir. Avrupalı devletler özellikle Avusturya – Macaristan ve Rusya rekabet ve nüfuz alanı mücadelesini Balkanlardaki toplumlar üzerinden sürdürmüşler ve bölge halkını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmışlardır. Büyük devletlerin bu politikaları sonucunda Balkanlarda etnik ve dini yönden sınırları birbirine girmiş devletler ortaya çıkmıştır. Bu devletler, kendi uluslarını yaratma çabası içersine girdiklerinden sınırları içersindeki azınlıkları bir şekilde asimile etmeye veya ülke dışına çıkarmaya çalışmışlardır. Balkan devletlerinin bu politikalarına maruz kalan toplulukların başında Türkler gelmektedir. Türkler bölgenin asli unsurlarından biri olmasına, özellikle de Bulgaristan’da belli bir dönem çoğunlukta olmasına rağmen Avrupalı devletlerin özellikle de Rusya’nın yönlendirmeleri ile zamanın Bulgar yönetimleri tarafından çeşitli baskılara ve katliamlara uğratılmışlardır. İşte bu baskı ve mezalimlerden kurtulmak için Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Türkler, çeşitli cemiyetler kurmuşlardı. Bunlardan birisi de “Rumeli İslam Muhacirleri Cemiyeti” idi. Bu cemiyet kendi haklarını aramaktan başka Bulgaristan’da bıraktıkları soydaşlarının maruz kaldığı uygulamalar hakkında gerek Türk kamuoyunu gerekse dünya kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmışlardır.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1981
Koleksiyonlarda Görünür:Tarih Bölümü Makale Koleksiyonu

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin258.17 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.