Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1572
Başlık: Kestane bal ve propolisinin fenolik asit kompozisyonu ve antioksidan özelliğinin belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Determination of antioxidant properties and phenolic acid constituents of chestnut (Castania sativa mill.) honey and propolis
Yazarlar: Sarıkaya, Ali Osman
Yayın Tarihi: 2009
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Bölümü / Kimya Anabilim Dalı
Özet: Yapılan çalışmada, Zonguldak yöresinden toplanan kestane (Castania sativa Mill.) bal ve propolis örneklerinin bazı kimyasal ve biyolojik analizleri gerçekleştirildi. Bal ve propolis ekstraktlarının fenolik asit içerikleri yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile analiz edildi. Bal ve propolisin antioksidan aktiviteleri, toplam fenolik madde, demir (III) indirgenme gücü (FRAP), bakır (II) indirgeme kapasitesi (CUPRAC) ve DPPH radikal temizleme kapasitesi testleri kullanılarak tayin edildi ve elde edilen değerler standart antioksidanlarla karşılaştırıldı. Toplam fenolik madde miktarı Folin-Ciocalteu reaktifi ile gallik asit standardına göre yapıldı. Antioksidan aktiviteler kateşin, BHT, ve Troloks® gibi standart antioksidanlarla karşılaştırıldı. Etanolik propolis ekstraktının toplam fenolik madde içeriğinin kestane balından yaklaşık 100 kat daha fazla olduğu ve buna bağlı olarak antioksidan aktivitenin de daha yüksek olduğu bulundu. Kestane bal ve propolis örneklerinin fotodiyot array (DAD) dedektörü kullanılarak yapılan HPLC analizlerinde ferulik, sinamik, klorojenik ve kumarik asitleri bakımından zengin olduğu bulundu.Sonuç olarak kestane balı ve propolis örneklerinin fenolik asit içeriklerince zengin ve yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu, propolis ekstraktlarının çok daha yüksek biyolojik etkinliği nedeniyle gıda, tıp, ilaç, kozmetik gibi sanayiler de yararlanılabilecek, yüksek potansiyelli doğal bir ürün olduğu tespit edildi. The purpose of the present study was to investigate some chemical and biological properties chestnut (Castania sativa Mill.) honeys and propolis from Zonguldak region in Turkey. The phenolic constituents were determined by high-performance liquid chromatography (HPLC). Antioxidant activity were examined by four different methods, namely, the contents of total phenolics, scavenging of free radical DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), ferric reducing/antioxidant power (FRAP), and cupric reducing/antioxidant power (CUPRAC). Total phenolic contents were determined by using Folin-Ciocalteu reagent as gallic acid equivalent. The antioxidant activities were compared with standard antioxidants catechin, BHT and Trolox®. The antioxidant activities were found to be related to the sample concentrations and ethanolic propolis extracts showed about 100 fold higher antioxidant activity than honeys. The major phenolic acids of the chestnut honeys and propolis identified by HPLC with photodiode array detection were coumaric acid, ferulic acid, cinnamic acid, caffeic acid, and chlorogenic acid.The comparative findings from antioxidant activities and phenolic acid analyses of honey and propolis samples of chestnut origin provide important criteria for considering their nutritional and nutraceutical potentials. The presence of these bee products of chestnut origin in the diet can be recommended for protection against several illnesses. Comparison of the results with literature data also ranks the chestnut honey and propolis as better sources of antioxidants among those from other floral origins.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1572
Koleksiyonlarda Görünür:Kimya

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
233658.pdf1.74 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.