Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1420
Başlık: Karadeniz bölgesinde üretilen balların mineral içeriklerinin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: A comparative study among of some honey minerals from Black Sea region
Yazarlar: Kasapoğlu, Nazlı
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı
Özet: Besinlerin içerdiği elementler, bunları tüketen canlılar açısından önemlidir. Buyüzden insanların beslenmek için ihtiyaç duyduğu ve bolca tükettiği besinlerin içerdiğielementlerin, miktarlarının belirlenmesi gerekmektedir.Doğu Karadeniz Bölgesinde üretilen kestane, Anzer yaylası ve Bayburt yaylası çiçekbalları nitrik asit ile yaş çözünürleştirme metoduna göre Kalsiyum, Demir, Bakır, Çinko veMangan içerikleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi `nde ve ayrıca sodyum vepotasyum Alev Fotometresi ile tespit edildi. Üç ayrı floraya sahip bal örneklerinin sodyum,potasyum ve kalsiyumca oldukça zengin olduğu ve özellikle kestane ballarının mangancadiğer ballardan anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu. Ayrıca Anzer ballarının Demirve Çinko içeriğinin diğer ballardan yaklaşık iki kat daha fazla olduğu bulundu. Honey samples were collected from Black Sea Region of Turkey. The heterofloralflower honeys were evaluated in two groups, Anzer and Bayburt flowers. Anzer honey isproduced in Anzer plateau near İkizdere, Rize, while Bayburt honey is produced inBayburt plateau near Bayburt, in the East-Black Sea Region of Turkey. Third group ofmonofloral botanical origins honey samples of chestnut (n=15) were collected from EastBlack Sea Coast of Turkey.All samples were analyzed after nitric acid digestion. Nine minerals (Fe, Cu, Zn, Mn,Na, K, Ca) were quantified for each honey sample. Iron, copper, zinc, manganese, calcium,chromium and lead were determined by atomic absorption spectrophotometry, andpotassium, sodium by flame photometer. The amounts of Sodium, potasium and calciumwere very abundant and iron, copper, zinc and manganase were not abundant. Anzer andchestnut honeys are rich in iron, zinc and manganase, potasium, calcium, respectively.İron, zinc, manganase and sodium concentrations were found dependent on the kind ofbotanical origins.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1420
Koleksiyonlarda Görünür:Kimya

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
182955.pdf715.05 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.