Arama


Filitreleri ekleyin:

Arama sonuçlarını daraltmak için filtreleri kullanın.


Sonuçlar 1-10 den 10.
  • önceki
  • 1
  • sonraki
Bulunan Öğeler:
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
2019Türkiye’de Dış Ticaretin Teknolojik Yapısının Fasıl Bazlı Yoğunlaşma Analizleri ile Belirlenmesi [Araştırma Makalesi]Ünlü, Fatma; Yıldız, Rıfat
2019Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Programı: Tedarik Zinciri Perspektifiyle Faydaların ve Zorlukların Değerlendirilmesi [Araştırma Makalesi]Sağlam, Bayram Bilge; Ertürk, Egemen; Resul, Tepe
2019Tarihsel Süreçte Almanya’da Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Gelişimi ve Yapısı [Araştırma Makalesi]Yumurtacı, Aynur
2019Muhasebe Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analizi [Araştırma Makalesi]Durgut, Mehmet; Pehlivan, Abdülkadir
2019Risk Tolerans Tutumunun Kültürlerarası Farklılıkları ve Benzerlikleri: Türkiye ve Azerbaycan Arasında Bir Karşılaştırma [Araştırma Makalesi]Arslantürk Çöllü, Duygu; Akgün, Leyla; Altın, Ayaz Yusuf
2019Koçluk Eğitiminde Grow Modelinin Uygulanması [Araştırma Makalesi]Vardarlıer, Pelin; Özsürünç, Recep
2019KOBİ’lerde Kurumsallaşma Düzeyinin Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerine Etkisi: İstanbul’da Faaliyet Yürüten İmalatçı KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma [Araştırma Makalesi]Hacıhasanoğlu, Tansel; Erdoğan, Ali
2019Patent Değerlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Sıralanması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama [Araştırma Makalesi]Yavuz, Nurullah; Baki, Birdoğan
2019Antisemistist Mitlerin İnşasında Nazi Propagandasının Rolü [Araştırma Makalesi]Çakı, Caner
2019Ekonomik Büyüme Sürecinde Ekonomik Özgürlüklerin Rolü: Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Ampirik Kanıtlar [Araştırma Makalesi]Altıner, Ali; Sungur, Oğuzhan