Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/622
Başlık: Video işaretlerinin sayısal işlemleri konusunun incelenmesi ve video işaretlerine detay arttiran sayısal bir devrenin gerçekleştirilmesi
Yazarlar: Kayıkçıoğlu, Temel
Yayın Tarihi: 1987
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Bu çalışmada, birinci bölümde verilen girişden sonra ikinci bölümde sayısal süzgeçler konusu incelenrnektedir. Genel bir sayısal süzgeç denklemi verilerek kararlılık analizleri yapılmakta ve frekans tepkeleri hesaplanmaktadır. Video işaretinin sayısal işlemleri konusu üçüncü bölümde anlatılmaktadır. Bu bölümde kodlama türleri verilmek ve renk kodlarna-dekodlama ile ilgili sayısal işlemler,çeşitli örnekleme frekanslarında örneklenmiş PCM NTSC işaretleri için ele alınmaktadır. Ayrıca. video işaretinde kalite amaçlı işlemler izah edilmektedir.Video işaretinde dikey yönde' detay arttıran bir devrenin tasarımı ve gerçekieştirilen devrenin blok diyagrarnı döndüncü bölümde incelenmektedir.Beşinci ve altıncı. bölümde gerçekleştirilen devre ile elde edilen sonuçlar ve. karşılaştırılan problemler verilmektedir. Ekde gerçekleştirilen devre verilmektedir. S U M M A R Y In this report, after an introduction to subject,in the second chapter the digital filters will be examined. In the third chapter, digital processing of video signals will be explaine.d and codings will be classified and also digital processing of color coding and decoding for sampled PCM NTSC signal at.various sampling frequency rates will be included and further more quality process in video signals will be analyzed. The design and implemented of vertical detail enhancer circuit will.be given in the following chapter. The test results on the implemented circuit and the problems associated with it will be summarized in the fifth and sixth chapters. The diegram ·of imlemented circuit t is given in the Appendix.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/622
Koleksiyonlarda Görünür:Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf1.81 MBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.