Yayın Tarihi

İndekste bir noktaya git:
Gösterilen sonuçlar 21 - 40 den 1743 < önceki   sonraki >
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
1987Çerçeve sistem yapıların mekanik davranışları ve betonarme narin kolonların hesabıAyvaz, Yusuf
1987Geleneksel yönteme göre eksantrik yüklü rijit temellerAltıntaş, Günay
1987Şerit temellerin çözümü üzerineAltıntaş, Melike
1987Lignoselülozik materyallerin enerji kaynağı olarak değerlendirilmesiKüçük, M. Maşuk
1987Kohomoloji grubları ve uygulamalarıYumak, Mehmet
1987Nörlund ortalamalarıSağır, Birsen
1987Cesaro ortalamalarıAlaca, Ayşe
1987M-grupları ve sylow altgrupları blackburn p-grupları olan nilpotent grupların gösterimleriTerzi, Mustafa Sabri
1988Uydu yayın alıcısıÇavdar, İsmail Hakkı
1988Moment yönteminin anten problemlerine uygulamasıKaya, Haydar
1988Polietilenglikol esaslı bazı yeni oligoazoperoksiester başlatıcıların sentezi ve karekterizasyonuAyas, Alipaşa
1988Yeni bir ligand sentezi ve kompleks formasyonlarının incelenmesiDemirbaş, Ahmet
1988Bazı N-substitue amidoksimler ve 3,4- disubstitue A2-1,2,4-oksadiazolin-5-on'ların senteziDoğan, Neşe
1988Isı pompalarında kullanılabilecek ısı depolayıcı maddelerin araştırılarak en uygun olanının belirlenmesiKaygusuz, Kamil
1989Türk çaylarında bazı toksik metallerin (kurşun, kadmiyum, civa) araştırılmasıTüfekçi, Mehmet
1989Betonarme sıvı depoları ve projelendirme ilkeleriDoğangün, Adem
1989Viskoelastik tabakasal ortamlarda dalga yayılışıCalayır, Yusuf
1989Büyük su yapılarının tasarımında fiziksel yöntem kullanılarak olası maksimum yağış yüksekliğinin ve olası maksimum taşkın hidrografı (dolusavak proje giriş hidrografı) nın tahminiBoğuşlu, Hülya
1989Bazı benzilidenamino bileşiklerinin senteziYıldırım, Nuri
1989Kamu harcamaları-iktisadi büyüme ilişkisinin Türkiye açısından incelenmesiUlusoy, Ahmet